Naše služby poskytujeme už 19 rokov na celom Slovensku

CENTRÁLA PÔŽIČIEK a HYPOTEKÁRNE CENTRUM

ONLINE alebo 0905 935 646
Napísali nám naši klienti
Dnes sme schválili už 26 pôžičku.
Jednoduché a pohodlné vybavenie pôžičiek online alebo telefonicky | Nemusíte nikde chodiť | Nemusíte nikde čakať | Všetko vybavíte z pohodlia Vášho bydliska | Všetko vybavíme za Vás | Nízke úroky | Všetko pod jednou strechou | Jednoduché a pohodlné vybavenie pôžičiek online alebo telefonicky | Nemusíte nikde chodiť | Nemusíte nikde čakať | Všetko vybavíte z pohodlia Vášho bydliska | Všetko vybavíme za Vás | Nízke úroky | Všetko pod jednou strechou | Jednoduché a pohodlné vybavenie pôžičiek online alebo telefonicky | Nemusíte nikde chodiť | Nemusíte nikde čakať | Všetko vybavíte z pohodlia Vášho bydliska | Všetko vybavíme za Vás | Nízke úroky | Všetko pod jednou strechou | Jednoduché a pohodlné vybavenie pôžičiek online alebo telefonicky | Nemusíte nikde chodiť | Nemusíte nikde čakať | Všetko vybavíte z pohodlia Vášho bydliska | Všetko vybavíme za Vás | Nízke úroky | Všetko pod jednou strechou

Poistenie nehnuteľnosti

Ak ešte nemáte poistenú nehnuteľnosť radi Vám ju poistíme priamo v úverovej zmluve pri poskytnutí hypotéky. Nehnuteľnosť Vám poistíme priamo na pobočke pri podpise zmluvných dokumentov.

Rýchlo, jednoducho a výhodne poistíme Váš:

 • rodinný dom , vrátane doplnkových budov a ostatných stavieb.
 • byt vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach bytového domu.
 • rozostavaný rodinný dom, prípadne rodinný dom v celkovej rekonštrukcii, vrátane stavebného materiálu určeného k jeho výstavbe. Po kolaudácii poistenie automaticky prechádza do poistenia rodinného domu a nemusíte uzatvárať novú poistnú zmluvu.

Poistenie poskytuje poistnú ochranu Vašej nehnuteľnosti pre prípad živelných rizík (požiar, úder blesku, výbuch, voda z vodovodného potrubia, víchrica, krupobitie, pád skál, kameňov, stromov, stožiarov, tiež snehu, povodne a záplavy, zosuvy pôdy, zemetrasenie a pod.), krytie škôd na elektromotoroch, krytie nákladov súvisiacich s poistnou udalosťou (vypratanie, búranie, a pod.) a navyše získavate aj ďalšie poistné krytia a to zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti a odcudzenie stavebných súčastí.

Prečo je poistenie nehnuteľnosti výhodné

 • získate poistenie pripravené presne podľa Vašich potrieb a parametrov hypotéky
 • poistnú zmluvu s Vami uzatvoríme rýchlo a jednoducho priamo na pobočke pri podpise zmluvných dokumentov k hypotéke
 • vinkulácia poistného plnenia v prospech banky je súčasťou poistnej zmluvy
 • rozostavané rodinné domy poisťujeme už hneď od začiatku stavby

Poistenie úveru

Máte obavu zo splácania úveru, ak Vás zastihnú nepredvídané životné situácie? V tomto prípade Vám ponúkame poistenie schopnosti splácať úveru, ktoré Vás ochráni a v prípade vzniku poistnej udalosti poisťovňa uhradí nesplatenú časť úveru (v prípade poistnej udalosti smrť alebo invalidita), prípadne bude uhrádzať mesačné splátky úveru (v prípade pracovnej neschopnosti alebo straty zamestnania).

Ponúkame Vám tieto súbory poistenia:

 • Základný súbor poistenia (balík K): kryje riziká smrť, trvalá invalidita, pracvná neschopnosť
 • Rozšírený súbor poistenia (balík L): kryje riziká smrť, trvalá invalidita, pracovná neschopnosť, strata zamestnania.

Balíky je možné zjednať vo variantoch 100%, 75% resp. 50% krytia

Prečo je poistenie úveru výhodné:

 • chráni Vás a Vašich blízkych pred finančnými ťažkosťami pri neočakávaných životných situáciách
 • možnosť poistiť dlžníka aj spoludlžníka
 • v prípade vzniku poistnej udalosti Váš záväzok splatiť úver, resp. platiť mesačné splátky preberie za Vás poisťovňa
 • uzatvoríte ho rýchlo a jednoducho priamo u nás, a to jedným podpisom úverovej zmluvy

K poisteniu môžu pristúpiť klienti, ktorí spĺňajú podmienky poistenia uvedené v úverovej zmluve, Rámcovej poistnej zmluve a vo všeobecných poistných podmienkach.

Poistenie domácnosti

Ak máte záujem o poistenie Vašej domácnosti, radi Vám ju poistíme priamo v úverovej zmluve pri poskytnutí hypotéky. Poistíme Vám domácnosť, ktorá sa nachádza v založenej nehnuteľnosti

Poistenie poskytuje poistnú ochranu Vašej domácnosti pre prípad:

 • poškodenia, alebo krádeže hnuteľných vecí tvoriacich zariadenie domácnosti (vrátane peňazí, cenností, elektroniky a pod.),
 • poškodenia, alebo krádeže stavebných súčastí,
 • poškodenia, alebo krádeže hnuteľných vecí nachádzajúcich sa v nebytových priestoroch v tom istom mieste poistenia,
 • nákladov súvisiacich s poistnou udalosťou (odvoz, náhradné ubytovanie).

Navyše dostanete aj poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú osobami žijúcimi v poistenej domácnosti a to do výšky 16 596,96 Eur bez ohľadu na výšku poistnej sumy.

Prečo je poistenie domácnosti výhodné:

 • získate poistenie presne podľa Vašich požiadaviek - poistnú sumu si volí klient sám
 • poistnú zmluvu uzatvárate priamo v úverovej zmluve, jednoducho a rýchlo
 • získate nadštandardnú poistnú ochranu