Dobrovoľná možnosť poistenia úveru

Naše pôžičky umožňujú poistiť sa na celú dobu splácania v prípade nepredvídateľných okolnosti, kedy nie je možné pokračovať v pravidelnom splácaní pôžičky. Poistiť sa môžete pre prípad straty zamestnania, v prípade dlhodobého maródenia, invalidity či smrti. Ak máte úver poistený napr. v prípade smrti, nejde nesplatený úver do dedického konania (podľa zákona) a nemusia ho pozostalí po Vás splácať. Samozrejme poistenie je dobrovoľné, to znamená, že ho môžete a nemusíte využiť.
>zatvoriť okno