Jednoduché a pohodlné vybavenie pôžičiek online alebo telefonicky | Nemusíte nikde chodiť | Nemusíte nikde čakať | Všetko vybavíte z pohodlia Vášho bydliska | Všetko vybavíme za Vás | Nízke úroky | Všetko pod jednou strechou | Jednoduché a pohodlné vybavenie pôžičiek online alebo telefonicky | Nemusíte nikde chodiť | Nemusíte nikde čakať | Všetko vybavíte z pohodlia Vášho bydliska | Všetko vybavíme za Vás | Nízke úroky | Všetko pod jednou strechou | Jednoduché a pohodlné vybavenie pôžičiek online alebo telefonicky | Nemusíte nikde chodiť | Nemusíte nikde čakať | Všetko vybavíte z pohodlia Vášho bydliska | Všetko vybavíme za Vás | Nízke úroky | Všetko pod jednou strechou | Jednoduché a pohodlné vybavenie pôžičiek online alebo telefonicky | Nemusíte nikde chodiť | Nemusíte nikde čakať | Všetko vybavíte z pohodlia Vášho bydliska | Všetko vybavíme za Vás | Nízke úroky | Všetko pod jednou strechou Triangel

Pôžička na bývanie Hypomínus - Online formulár

Prosíme Vás, aby ste formulár vypĺňali s diakritikou (mäkčene a dĺžne), aby sme Vám podľa Vami vyplnených údajov pripravili zmluvu na podpis so správnymi a presnými údajmi.

Meno a priezvisko žiadateľa o pôžičku


Trvalé bydlisko (poprosíme uviesť presne podľa občianskeho preukazu):
Ulica, číslo


Mesto/obec


PSČ


Korešpondenčná adresa (ak je odlišná od trvalej adresy)
Ulica, číslo


Mesto/obec


PSČ


Na súčasnej adrese bývam od / (mesiac/rok)

Rodné číslo (bez lomítka)


Pevná linka


Mobil


E-mail


Požadovaná výška pôžičky od 5 000€ do 20 000€ (pozrite si najprv popis a tabuľky pod popisom pôžičky)


Doba splácania pôžičky v mesiacoch (pozrite si najprv popis a tabuľky pod popisom pôžičky)
36 mesiacov 48 mesiacov 60 mesiacov 72 mesiacov 84 mesiacov 96 mesiacov 108 mesiacov 120 mesiacov

Čistý mesačný príjem


Príjem alebo dôchodok máte poukazovaný na účet?
Áno Nie

Pracovný stav
živnostník zamestnanec zamestnanec v zahraničí opatrovateľka opatrovateľka na Rakúsku živnosť rodič na materskej dovolenke dôchodca - starobný dôchodca - výsluhový dôchodca - invalidný

Ak živnostník, vyplňte IČO

Podnikám od / (mesiac/rok)

Ak zamestnanec, vyplňte názov zamestnávateľa

Zamestnaný od / (mesiac/rok)

Zamestnaný na dobu
neurčitú
určitú do / (mesiac/rok)

Rodinný stav
slobodný/á ženatý/vydatá rozvedený/á vdovec/vdova

Počet vyživovaných osôb


Klubový klient
Som klubový klient Nie som klubový klient

Ak klubový klient, tak ktorej našej spoločnosti


Akú nehnuteľnosť chcem rekonštruovať?
byt rodinný dom

Nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva číslo


Kraj, v ktorom sa nachádza nehnuteľnosť
Banskobystrický kraj Bratislavský kraj Košický kraj Nitriansky kraj Prešovský kraj
Trenčiansky kraj Trnavský kraj Žilinský kraj

Presná adresa nehnuteľnosti:
Ulica, číslo


Mesto/obec


PSČ


Počet vlastníkov nehnuteľnosti
1 2 3 viac ako 3

Údaje o prvom vlastníkovi nehnuteľnosti:
Meno a Priezvisko

Vzťah vlastníka nehnuteľnosti ku žiadateľovi o pôžičku
žiadateľ je totožný s majiteľom nehnuteľnosti manžel/manželka syn/dcéra otec/mama
brat/sestra druh/družka starý otec/stará mama žiadny vzťah

Údaje o druhom vlastníkovi nehnuteľnosti:
Meno a Priezvisko

Vzťah vlastníka nehnuteľnosti ku žiadateľovi o pôžičku
žiadateľ je totožný s majiteľom nehnuteľnosti manžel/manželka syn/dcéra otec/mama
brat/sestra druh/družka starý otec/stará mama žiadny vzťah

Údaje o tretom vlastníkovi nehnuteľnosti:
Meno a Priezvisko

Vzťah vlastníka nehnuteľnosti ku žiadateľovi o pôžičku
žiadateľ je totožný s majiteľom nehnuteľnosti manžel/manželka syn/dcéra otec/mama
brat/sestra druh/družka starý otec/stará mama žiadny vzťah

Ak je viac vlastníkov ako tri uveďte ich mená a vzťah ku žiadateľovi do poznámky.

Meno a priezvisko manžela/manželky


Trvalé bydlisko manžela/manželky (poprosíme uviesť presne podľa občianskeho preukazu):
Ulica, číslo


Mesto/obec


PSČ


Korešpondenčná adresa manžela/manželky (ak je odlišná od trvalej adresy)
Ulica, číslo


Mesto/obec


PSČ


Na súčasnej adrese býva manžel/manželka od / (mesiac/rok)

Rodné číslo manžela/manželky (bez lomítka)


Pevná linka manžela/manželky


Mobil manžela/manželky


E-mail manžela/manželky


Čistý mesačný príjem manžela/manželky


Príjem alebo dôchodok manžela/manželky je poukazovaný na účet?
Áno Nie

Pracovný stav manžela/manželky
živnostník zamestnanec zamestnanec v zahraničí opatrovateľka opatrovateľka na Rakúsku živnosť rodič na materskej dovolenke starobný dôchodca výsluhový dôchodca invalidný dôchodca

Ak živnostník, vyplňte IČO

Manžela/Manželka podniká od / (mesiac/rok)

Ak zamestnanec, vyplňte názov zamestnávateľa

Manžela/Manželka je zamestnaný/á od / (mesiac/rok)

Zamestnaný/á na dobu
neurčitú
určitú do / (mesiac/rok)

Klubový klient
Manžela/Manželka je klubový klient Manžela/Manželka nie je klubový klient

Ak klubový klient, tak ktorej našej spoločnosti


Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov pre účely predschválenia pôžičky. Tieto údaje nebudú zverejnené, ani poskytnuté tretím osobám (zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov).

Poznámka (vyplňte v prípade, ak máte nejakú doplňujúcu otázku alebo dôležitú informáciu pre nás)

CAPTCHA
Prosím opíšte kód z obrázku pre overenie, že ste reálny uživatel.