Jednoduché a pohodlné vybavenie pôžičiek online alebo telefonicky | Nemusíte nikde chodiť | Nemusíte nikde čakať | Všetko vybavíte z pohodlia Vášho bydliska | Všetko vybavíme za Vás | Nízke úroky | Všetko pod jednou strechou | Jednoduché a pohodlné vybavenie pôžičiek online alebo telefonicky | Nemusíte nikde chodiť | Nemusíte nikde čakať | Všetko vybavíte z pohodlia Vášho bydliska | Všetko vybavíme za Vás | Nízke úroky | Všetko pod jednou strechou | Jednoduché a pohodlné vybavenie pôžičiek online alebo telefonicky | Nemusíte nikde chodiť | Nemusíte nikde čakať | Všetko vybavíte z pohodlia Vášho bydliska | Všetko vybavíme za Vás | Nízke úroky | Všetko pod jednou strechou | Jednoduché a pohodlné vybavenie pôžičiek online alebo telefonicky | Nemusíte nikde chodiť | Nemusíte nikde čakať | Všetko vybavíte z pohodlia Vášho bydliska | Všetko vybavíme za Vás | Nízke úroky | Všetko pod jednou strechou

Manželská pôžička - Online formulár

Prosíme Vás, aby ste formulár vypĺňali s diakritikou (mäkčene a dĺžne), aby sme Vám podľa Vami vyplnených údajov pripravili zmluvu na podpis so správnymi a presnými údajmi.

Meno a priezvisko žiadateľa o pôžičku


Trvalé bydlisko (poprosíme uviesť presne podľa občianskeho preukazu):
Ulica, číslo


Mesto/obec


PSČ


Korešpondenčná adresa (ak je odlišná od trvalej adresy)
Ulica, číslo


Mesto/obec


PSČ


Na súčasnej adrese bývam od / (mesiac/rok)

Rodné číslo (bez lomítka)


Pevná linka


Mobil


E-mail


Požadovaná výška pôžičky od 600€ do 10 000€ (pozrite si najprv popis a tabuľky pod popisom pôžičky)


Doba splácania pôžičky v mesiacoch (pozrite si najprv popis a tabuľky pod popisom pôžičky)
12 mesiacov 24 mesiacov 36 mesiacov 48 mesiacov 60 mesiacov 72 mesiacov

Čistý mesačný príjem


Príjem alebo dôchodok máte poukazovaný na účet?
Áno Nie

Pracovný stav
živnostník zamestnanec zamestnanec v zahraničí opatrovateľka opatrovateľka na Rakúsku živnosť rodič na materskej dovolenke dôchodca - starobný dôchodca - výsluhový dôchodca - invalidný

Ak živnostník, vyplňte IČO

Podnikám od / (mesiac/rok)

Ak zamestnanec, vyplňte názov zamestnávateľa

Zamestnaný od / (mesiac/rok)

Zamestnaný na dobu
neurčitú
určitú do / (mesiac/rok)

Rodinný stav
ženatý/vydatá druh/družka

Počet vyživovaných osôb


Klubový klient
Som klubový klient Quatra, Triangla, Slovenskej požičovne Nie som klubový klient

Ak klubový klient, tak ktorej našej spoločnosti


Meno a priezvisko partnera/partnerky


Trvalé bydlisko partner/partnerka (poprosíme uviesť presne podľa občianskeho preukazu):
Ulica, číslo


Mesto/obec


PSČ


Korešpondenčná adresa partner/partnerka (ak je odlišná od trvalej adresy)
Ulica, číslo


Mesto/obec


PSČ


Na súčasnej adrese partner/partnerka býva od / (mesiac/rok)

Rodné číslo partnera/partnerky (bez lomítka)


Pevná linka partner/partnerka


Mobil partner/partnerka


E-mail partner/partnerka


Čistý mesačný príjem partnera/partnerky


Príjem alebo dôchodok partnera/partnerky je poukazovaný na účet?
Áno Nie

Pracovný stav partnera/partnerky
živnostník zamestnanec zamestnanec v zahraničí opatrovateľka opatrovateľka na Rakúsku živnosť rodič na materskej dovolenke starobný dôchodca výsluhový dôchodca invalidný dôchodca

Ak živnostník, vyplňte IČO

Partner/Partnerka podniká od / (mesiac/rok)

Ak zamestnanec, vyplňte názov zamestnávateľa

Partner/partnerka je zamestnaný/á od / (mesiac/rok)

Zamestnaný/á na dobu
neurčitú
určitú do / (mesiac/rok)

Klubový klient
Partner/Partnerka je klubový klient Partner/Partnerka nie je klubový klient

Ak klubový klient, tak ktorej našej spoločnosti


Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov pre účely predschválenia pôžičky. Tieto údaje nebudú zverejnené, ani poskytnuté tretím osobám (zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov).

Poznámka (vyplňte v prípade, ak máte nejakú doplňujúcu otázku alebo dôležitú informáciu pre nás)

CAPTCHA
Prosím opíšte kód z obrázku pre overenie, že ste reálny uživatel.